Vizyon

İleri malzeme teknolojileri uygulama ve araştırma merkezi, İMATEK” tüm dünyada olduğu gibi üniversitemizde de oldukça yaygın çalışma konularına sahip ve tecrübeli akademik bir alt yapıya sahiptir. İleri malzeme teknolojileri olarak birçok teknoloji söz konusu olmakla birlikte sonuçta mevcut ürünlerin özelliklerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu iyileştirilmiş malzemeler sağlıktan enerji ve nanoteknolojiye kadar birçok alanı kapsamaktadır ve sağlıktan temel bilimlere, mühendislikten ziraat mühendisliğine kadar neredeyse tüm bölümler ile alakalıdır.  Günümüzde endüstri 4.0 ile birlikte değişen üretim teknolojileri ve imalat sanayi ile neredeyse ilgili tüm sektörlerin gelişmesi ekonomik katma değer artılının yanında disiplinler arası çalışmalar ile hem proje hem de akademik yayınların yazılması ve yükse etki değerli dergilerde basılması için oldukça önemlidir.

Ülkemiz fabrikaları bu dönüşümle yakından ilgilenmektedirler. İleri malzeme teknolojileri sayesinde ekonomik değerleri ve finansal yapıları güçlenirken bu arada gelişmiş ve yetişmiş mühendis, yetkin personel kritik ihtiyacı sağlamaktadır. Özellikle ARGE ekonomisin sonucunda yüksek rekabetçi ürünlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için klasik eğitim sistemini destekleyici araştırma merkezleri geliştirilmelidir.

Bugüne kadar tüm araştırma merkezleri ürünleştirme konusunda destek vermemekte sadece kısmi nicel analizlere odaklanarak hizmet ve destek sektörü olarak devreye girmektedir. Kurmaya çalıştığımız merkez ise ARGE sürecinin başından sonuna kadar, yani fikirden ya da talepten ürüne giden yolda her aşamada destek verebilecek bir yapı oluşturulmak istenmektedir. Bu süreç alanında yetkin ve uzman akademisyenler ile olacağı gibi geleceği için bir şeyler yapmak isteyen lisans öğrencileri ve lisansüstü öğrencileri ile desteklenerek ilerleyecektir.

Klasik öğrenim çıktılarına ve eğitim programı kazanımlarına sahip öğrenciler ileri seviyede ürün geliştirme içerisinde yer alarak verimli ve ticari ürün çıktısı yüksek, aynı zamanda yükse akademik çıktılara sahip bireyler olmalarına katkı sağlayacaktır. Bu merkez ileri malzeme teknolojileri ile öğrenci ve akademisyenlere destek olduğu gibi onların fikirlerinin değere ve ekonomiye kazandırmak adına önemli bir süreci üstenmek istemektedir.

Böylelikle merkezde yeni ve yenilikçi ürünlerin geliştirileceği, bu ürünlerin proje ve akademik yayınlar ile destekleneceği, yaygınlaştırma çalışmalarının yürütülecek mevcut uygulanan programlara ve araştırmalara akademik destek sağlayacaktır.