Organizasyon Şeması

Rektör

 

Merkez müdürü    

 

 

Yönetim Kurulu,  Merkez Müdür Yardımcıları,  Danışma Kurulu